Thanh toán

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản tới số tài khoản:

STK: 1 0000 66 33 002

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đống Đa – Hà Nội

Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Hùng